MAS MARCÈ

“Les identitats són una manera de construir des d’una posició d’actualitat i d’intenció de futur la nostra visió del passat. N’hi ha moltes de possibles i tenim mil maneres d’argumentar-les. La identitat mediterrània és una possibilitat.”

La funció de les cordes vocals en un mamífer no és la de produir so, sinó fer de tap perquè no entrin sòlids ni líquids als pulmons. Els mamífers aviat descobrim que podem aprofitar aquest tap per fer sons mitjançant la inspiració i l’expiració

A la regió mediterrània hi ha un patró o comú denominador en la sonoritat o llenguatge dels pastors quan es comuniquen amb les seves ovelles. Amb independència del país o regió, tots els pastors del mediterrani parlen un llenguatge més o menys semblant amb els seus animals. Aquest tret subtil de la societat mediterrània demostra que compartim molts aspectes socioculturals

Comentar