Paraules i obra
d’Enea Palmeto

Garotes
isotòniques

Julio Camba va dir una vegada que “no hi ha cap marisc que sintetitzi el mar d’una manera tan perfecta com una garota” La missió del projecte de l’Enea Palmeto és donar un nou sentit a la vivència que suposa menjar; es redissenya la percepció del menjar i el seu consum i així es crea un nou context experimental. Spätsea és un projecte creat especialment per a la revista Sabir en què es reinterpreta el que significa el concepte de cultura mediterrània en l’actualitat, on amb el romanticisme del mar ja no n’hi ha prou per afrontar la lluita diària. El jovent actual lluita per uns valors ancestrals, però d’una manera contemporània i evolucionada; marxa fugint un altre cop i un cop més, crea les noves històries d’emigrants que anys enrere tenien forma de poema. Spätsea, xarrup isotònic en garotes palamosines, pretén explicar una situació personal que fàcilment és extrapolable a tota una generació.

Mas Molla
Next Post

Comentar